FSC-CCOO País Valencià | 13 de juliol 2024.

InfoSALpv Bolsas y Oposiciones abiertas a 08 de julio de 2024 en las Administraciones

  08/07/2024.
  Oposicions

  Oposicions

  TRANSFORMACIÓ DEL BUTLLETÍ INFOSAL

  Des del Sector de l’Administració Local de la Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) del País Valencià, volem informar que:

  Fins a hores d’ara, s’ha elaborat el butlletí setmanal d’ofertes d’ocupació pública en l’Administració Local del País Valencià, InfoSalpv, tant de la publicació i convocatòria de Borses de treball temporal, com d’Oposicions per a places fixes. Aquest butlletí es deixarà de confeccionar tal com el coneixem.

  Per altra banda, us informem dels diferents Canals per obtenir la mateixa informació, inclús major, per l’afegit de l’oferta de la Generalitat Valenciana. Ho teniu a columna "Documentacio associada"

  👉 A la columna de l'esquerra tens accés al InfoSALpv on podràs trobar els enllaços a l'oferta.

  ------------------------------------------------------------------------------

  Desde el Sector de la Administración Local de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) del País Valenciano, queremos informar que:

  Hasta la fecha, se ha elaborado el boletín semanal de ofertas de empleo público en la Administración Local del País Valenciano, InfoSalpv, tanto de la publicación y convocatoria de Bolsas de trabajo temporal, como de Oposiciones para plazas fijas. Este boletín se dejará de confeccionar tal y como lo conocemos.

  Por otra parte, le informamos de los diferentes Canales para obtener la misma información, incluso mayor, por el añadido de la oferta de la Generalitat Valenciana. Lo tenéis en la columna "Documentación asociada" 

  ✔️ En la columna de la izquierda tienes acceso al último InfoSALpv donde podras encontrar los enlaces a la oferta.

  -----------------------------------------