FSC-CCOO País Valencià | 13 de juliol 2024.

FSC-CCOO Ajuntament de València

Dades de contacte:

Adreça: Pl. Ajuntament, 1-2. 46002 - València

Telèfon: 96 208 51 63 - 96 208 51 64 - Extensions: 5163-5164

Fax: 96 353 99 89

Correu electrónic: ccoo@valencia.es

Facebook: https://www.facebook.com/CCOOAjuntamentdeValencia

Twitter: https://twitter.com/CCOOValenciAyto

Web: https://paisvalencia.fsc.ccoo.es/ayuntamientodevalencia

 Secretaria General:

 • Mari Carmen López Rubio.

Secretaria d’Acció Sindical, Ocupació i Coordinació Jurídica:

 • José Luis Torres Goterris.

Delegats i delegades d’Acció Sindical:

 • Inés Oliva.

 • Mario Torres Hernández.

 • Yolanda Fidalgo Redondo.

Secretària d’Organitació i Finances: 

 • Beatriz Odena Del Campo.

Secretaria de Comunicació i Formació D’oposicions

 • Mario Torres Hernández.

Secretaria de Formació contínua: 

 • Inés Oliva.

Secretaria de Policia Local:

 • Vicente Puchades Rodríguez.

Delegats i delegades de Policía Local.

 • Ana Odena Del Campo.

 • Isaac Cuevas Català.

Secretaria de Bombers i bomberes: 

 • Alex Carabal López.

Secretaria de Salut Laboral: 

 • Yolanda Fidalgo Redondo.

Secretaria d’Igualtat:

 • Mari Carmen López Rubio.