FSC-CCOO País Valencià | 13 de juliol 2024.

  • Documentos
  • Secciones Sindicales
  • Sección Sindical de la Diputación de Valencia
  • Normatives laborals
04.12.2020

Reglament òrtesis i pròtesis/ Reglamento órtesis y prótesis

Reglament intern òrtesis i pròtesis/ Reglamento interno órtesis y prótesis

Veure document

04.12.2020

Ajudes assistència a escoles municipals d'estiu/ Ayudas asistencia escuelas municipales de verano

Reglament inter d'ajudes económiques per assistència a escoles municipals d'estiu/ Reglamento interno de ayudas para asistencia a escuelas munipales de verano

Veure document

04.12.2020

Borses d'estudi/ Bolsas de estudio

Reglament inter borses d'estudi/ Reglamento interno bolsas de estudio

Veure document

04.12.2020

Préstec habitatge/ Préstamo vivienda

Reglament inter préstec habitatge/ Reglamento interno préstamo vivienda

Veure document

04.12.2020

Reglament bestretes/ Reglamento Anticipos

Reglament inter de bestretes reintegrable / Reglamento interno anticipos reintegrables

Veure document

01.01.2006

Reglamento órtesis y prótesis

Reglamento interno órtesis y prótesis trabajadores y beneficiarios

Veure document

01.01.2006

Reglament òrtesis i pròtesis

Reglament intern òrtesis i pròtesis treballadors i beneficiaris

Veure document

01.01.2006

Reglamento bolsa de estudios

Reglamento interno bolsa de estudios trabajadores y beneficiarios

Veure document

01.01.2006

Reglament bestretes

Reglament inter bestretes reintegrables

Veure document

01.01.2006

Resumen ayudas sociales

Resumen de las diferentes ayudas sociales acordadas

Veure document

01.01.2006

Resum ajudes socials

Resum de les diferents ajudes socials acordades

Veure document

01.01.2006

Reglamento anticipos

Reglamento interno anticipos reintegrables

Veure document

01.01.2006

Reglament borsa d'estudis

Reglament intern borsa d'estudis treballadors i beneficiaris

Veure document

01.01.2019

Bases Tipo

Bases generals que regulen els processos selectius de la Diputació de València (Document de caràcter informatiu sense valor normatiu). Actualitzades a juliol de 2019. Inclouen bases per concurs-oposició per a processos d'estabilització de l'ocupació.

Veure document

01.01.2019

Borsa d'hores per conciliació

Instruccions de gestió de la borsa del 5% de la jornada anual, recuperables, per a necessitats de conciliació

Veure document