FSC-CCOO País Valencià | 17 d?abril 2024.

PACTE OCULT ENTRE GOVERN MUNICIPAL I UGT O EL VIATGE A CAP PART

  El govern municipal d'Alcoi dona l'esquena a la majoria sindical en el consistori

  05/03/2024.
  AJ Alcoi

  AJ Alcoi

  Les manifestacions dels qui per excés de confiança, viuen “pagats de si mateixos”, en aquest cas parlem de persones amb responsabilitat de govern (PSOE) i de persones amb responsabilitats sindicals (UGT) a l'Ajuntament d'Alcoi, van posar al descobert que mentre es desenvolupava el procés de negociació del sistema de carrera horitzontal i l’avaluació de l'acompliment professional dels llocs de treball, el regidor de Personal junt amb representants d’UGT , havien mantingut reunions bilaterals fins a aconseguir un pacte ocult al marge de la negociació col·lectiva i d'esquena a la resta de la representació sindical de l’Ajuntament, malgrat tindre la majoria de la representació en les dues taules de negociació constituïdes a l'Ajuntament (73,6 % i 58 % respectivament).

  Malgrat estar davant un evident comportament deslleial per part del govern (PSOE Compromís) i la UGT i davant l'incompliment del “principi de bona fe” que ha de regir tot procés de negociació col·lectiva, CCOO, IV-STAS i FESEP des de la responsabilitat de conformar la majoria de la representació sindical per tant ser necessaris per a aconseguir acord, hem mantingut de manera activa la iniciativa i la proposta raonada i raonable per a reprendre el camí de la negociació col·lectiva. De res ha servit.

  La Taula de Negociació celebrada el 15 de febrer va culminar amb la negativa del govern a tractar i negociar la 5a proposta sindical aprovada per tota la representació sindical (inclosa UGT que jugava amb dues baralles) i amb la posada en escena de la proposta de reglament de carrera professional, fruit del pacte ocult protagonitzat pel Govern i UGT. Proposta que, per a sorpresa de ningú, no va aconseguir la majoria necessària en la Taula de Negociació.

  Conscients que hi ha marge per a l'Acord i que la ruptura del procés de negociació obeeix més a la falta de voluntat i mala gestió del procés per part del govern; CCOO, IV STAS i FESEP vam tornar a insistir i oferir per escrit, la possibilitat de reprendre el camí de la negociació. En aquesta ocasió, la resposta negativa ens la va donar directament l'alcalde el passat 29 de febrer. Qui alhora, va aprofitar la convocatòria per a mostrar la seua satisfacció pel treball realitzat i el pacte aconseguit entre el regidor delegat de personal i la UGT, malgrat el tancament de la negociació sense Acord de Taula. Valoració que no compartim atés que el pacte fruit d’aquest treball, s'ha cobrat la ruptura de la unitat d'acció sindical en el tram final del procés de negociació. A més que dificultarà l'aprovació d'aquesta proposta en el Ple, ja que no està suportada en un acord de Taula de Negociació.

  Quan ja s'acumulen 9 mesos d'incompliment de la Sentència judicial que disposa que el mes de maig de 2023 l'Ajuntament d'Alcoi havia de tindre aprovat un reglament de carrera professional i avaluació de l'acompliment, el govern municipal amb l'alcalde al capdavant i amb Compromís ostentosament desaparegut, s'embarquen en un lamentable viatge a cap part amb un pacte que no dona resposta al compliment de la Sentència judicial, ni respon a l’acord polític adoptat unànimement en sessió plenària el 6/10/2023 en el qual s’acordaren els termes de la negociació del Reglament.

  I per què els sindicats CCOO, IV-STAS i FESEP no hem aprovat la proposta pactada entre UGT i el govern? Perquè aprofundint encara mes en l'equívoc, el reglament pactat no compleix amb el que estableix la normativa estatal com a marc bàsic a complir per totes les administracions en els seus respectius reglaments. La normativa identifica la responsabilitat que les administracions han d'assumir en el seu model de gestió pública com a punt de partida; estableix garanties mínimes i seguretat jurídica quant a procediments i assenyala amb claredat aquells aspectes que han de ser objecte de negociació col·lectiva. Aspectes que, en la proposta presentada, en uns casos no es preveuen i en uns altres ho fa deficientment i mentrestant per ací circulen, a la desesperada, els intents de centrifugar responsabilitats i buscar culpables.