FSC-CCOO País Valencià | 13 de juliol 2024.

L'impacte de la vaga de justícia al País Valencià

  De començament de mes ençà s'han suspés diversos milers de judicis i desenes de milers d'altres actuacions judicials, davant la passivitat del Ministeri.

  26/05/2023.
  El personal funcionari de justícia exigeix que es negocien les seues reivindicacions.

  El personal funcionari de justícia exigeix que es negocien les seues reivindicacions.

  Després de més d'un mes de mobilitzacions reivindicant la paralització o negociació de la Llei orgànica d'eficiència organitzativa i l'adequació salarial dels funcionaris al servei de l'Administració de justícia a les funcions que realment realitzen, i davant el tracte discriminatori i classista establit pel Ministeri de Justícia, el Comité de Vaga de la Comunitat Valenciana informa que:

  1.- S'ha mantingut una reunió amb els degans dels col·legis d'advocats, procuradors i graduats socials, a fi de minimitzar, tant com siga possible, el perjudici que aquesta vaga pot produir a aquests col·lectius i tractar de solucionar aquelles qüestions que, per un mal plantejament per part de l'Administració, tant dels serveis essencials com mínims, ofereixen llacunes o interpretacions diverses, i estableix canals per a solucionar-los de la manera més positiva possible.

  2.- Del començament de maig ençà, el manteniment en el temps de la vaga en l'Administració de justícia ha suposat a la Comunitat Valenciana:

  1. Més de 7.000 judicis suspesos.

  2. Més de 5.000 actes de comunicació parats.

  3. Més de 20.000 demandes pendents de registrar.

  4. La suspensió de més de 1.500 desnonaments i embargaments.

  5. La suspensió de més de 500 videoconferències.

  6. Més de 1.200 declaracions deixades de realitzar.

  7. Desenes de milers d'actuacions de tràmit diàries, que lògicament impedeixen l'impuls d'innombrables procediments judicials.

  Aquest és el resultat d'una vaga que ens veiem obligats a mantindre en el temps, amb diferents fases d'intensitat, produint, lamentablement, conseqüències indesitjades tant per al personal de l'Administració de justícia que secunda la mobilització com per als professionals i la ciutadania, a causa de l'entossudiment i l’actitud de bravesa i classista del Ministeri de Justícia, que no sols ens ignora sinó que, a més, ens menysté i discrimina.