FSC-CCOO País Valencià | 5 de març 2024.

CCOO exigeix zones de descans dignes per al personal tècnic d'emergències sanitàries

  CCOO inicia una campanya per a exigir a Conselleria que complisca amb la seua obligació de cessió de locals per al descans, com estableix el seu propi plec de condicions; així mateix, demanen a l'empresa concessionària la dotació del material necessari per a dignificar aquestes àrees.

  22/07/2022.
  CCOO exigeix a la Conselleria de Sanitat que complisca amb l'obligació de cedir zones dignes de descans al personal d'ambulàncies.

  CCOO exigeix a la Conselleria de Sanitat que complisca amb l'obligació de cedir zones dignes de descans al personal d'ambulàncies.

  El servei de transport de malalts i d’accidentats en ambulància en les seues diverses modalitats es realitza durant les 24 hores del dia, la qual cosa comporta la necessitat de realitzar guàrdies presencials. A vegades, amb temps d'espera en els mateixos centres en els quals estan assignades les ambulàncies.

  CCOO denuncia que la majoria d'hospitals i de centres de salut de la xarxa pública no disposen de zones adequades per al descans de les plantilles subcontractades per a la realització d'aquests serveis. En la majoria dels casos aquestes instal·lacions sanitàries es dissenyen sense tindre en compte aquesta necessitat, i les direccions dels centres prioritzen les seues pròpies necessitats d'espai al que ells consideren de manera equivocada un servei extern.

  Com a exemple l'Hospital Arnau de Vilanova, el centre de salut de la Vall d’Uixó, centre de salut de Bunyol, centre de salut de Carcaixent o centre de salut de Mutxamel a Alacant entre tants que no cedeixen l’espai més mínim a aquest personal, i els obliga a fer les guàrdies en les ambulàncies a la intempèrie climatològica. En altres casos, són els mateixos ajuntaments els qui cedeixen locals o espais per a esmenar aquesta deficiència que podem qualificar de precària.

  A pesar que les condicions del plec per a la realització d'aquest servei estableixen que la Conselleria està obligada a facilitar els locals adequats per a situar les àrees de descans, i que l'empresa prestadora del servei és responsable de la dotació del mobiliari i altres estris necessaris, això no sempre es produeix.

  Quan se cedeixen aquests espais ni tan sols es compleixen en molts casos les condicions mínimes exigibles de ventilació, climatització i grandària, ni tampoc el mobiliari i estris que s'exigeix a qualsevol menjador d'empresa, per no parlar del que es puga considerar una zona de descans.

  Segons afirma el responsable del sector d'Ambulàncies de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO PV, Jairo Salcedo, aquesta situació lamentable “afecta el servei i la salut dels treballadors i de les treballadores del sector i exigim una solució immediata per part de la Conselleria de Sanitat”.