FSC-CCOO País Valencià | 29 de febrer 2024.

CCOO denuncia el tancament del Jutjat de Pau de la Pobla de Vallbona per falta de personal

  El sindicat porta molts anys denunciant la situació d'aquest jutjat, amb una plantilla de només dues persones funcionàries que atenen una població de 25.000 persones. CCOO reivindica la importància de la justícia de proximitat i exigeix la seua dotació amb els mitjans adequats per atendre la ciutadania en els municipis valencians.

  10/07/2020.
  Jutjat de Pau de la Pobla de Vallbona.

  Jutjat de Pau de la Pobla de Vallbona.

   

  El sector de Justícia de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO PV ja havia denunciat la situació d'aquest jutjat, amb una plantilla de només dues persones funcionàries que es veuen obligades a realitzar funcions que no són pròpies de la seua categoria. Durant un temps, CCOO va aconseguir que es nomenara una persona de reforçament, però ja fa mesos que la Direcció General de Justícia va decidir que aquest reforç no hi continuara.

  Actualment, i mentre un dels funcionaris havia començat ja les seues vacances anuals, l'altre funcionari ha patit una baixa per malaltia, la qual cosa ha provocat el tancament del jutjat.

  Aquests dos treballadors atenen una població de 25.000 persones, la qual cosa suposa una ràtio de 12.500 per funcionari. A la província de València, el segon Jutjat de Pau amb més càrrega de treball per funcionari és el de Tavernes Blanques, amb unes 9000 per funcionari.

  L'excessiva càrrega de treball que suporta el Jutjat de Pau de la Pobla de Vallbona no ve només derivada per la població de la localitat. L'especial dificultat es veu incrementada pel centre comercial, 5 polígons industrials, 42 urbanitzacions, 3 geriàtrics, un centre especialitzat en persones amb discapacitat i un centre de menors, que es troben dins del terme municipal i que van suposar, en 2019, més de 1000 diligències realitzades amb un vehicle cedit per l'Ajuntament, amb una distància recorreguda de més de 2.000 km dins de la mateixa població.

  CCOO ha exposat de forma reiterada aquesta situació a l'Administració. En 2017 es van aprovar les Relacions de Llocs de treball (RPT) en les quals s'incloïa el tercer funcionari de la plantilla (un gestor processal que puga substituir a l'altre que realitza les funcions de secretari). Aquestes RPT es van remetre al Ministeri de Justícia i, encara hui, després de més de 3 anys, estan pendents d'aprovar.

  El sindicat ha estat reiterant la petició de reforços per a aquest jutjat, reforç que va ser concedit per a un semestre en 2019 i que en 2020 n’ha desaparegut, malgrat que les circumstàncies no hi han canviat.

  L'alcalde de la localitat ha procedit a remetre escrits a la Consellera de Justícia, al president de la Generalitat i al Síndic de Greuges, que ha obert expedient informatiu sobre aquest tema.

  Aquesta situació és un exemple de la falta de mitjans dels quals disposen els Jutjats de pau. CCOO reivindica la importància de la justícia de proximitat i exigeix la seua dotació amb els mitjans adequats per a atendre la ciutadania en els municipis valencians. El sindicat tem que aquest Jutjat no siga l'únic que es tanque si la falta de mitjans personals i materials persisteix.

  El alcalde de la localidad ha procedido a remitir escritos a la Consellera de Justicia, al presidente de la Generalitat y al Síndic de Greuges, que ha abierto expediente informativo al respecto.

  Esta situación es un ejemplo de la falta de medios de los que disponen los Juzgados de Paz. CCOO reivindica la importancia de la justicia de proximidad y exige su dotación con los medios adecuados para atender a la ciudadanía en los municipios valencianos. El sindicato teme que este Juzgado no sea el único que se cierre si la falta de medios personales y materiales persiste.