FSC-CCOO País Valencià | 5 de març 2024.

La reforma de l'administració local i els riscos que comporta per al col.lectiu de policia local.

  El Govern, seguint al dictat les instruccions de la Troika, va treure un avantprojecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local que en un any ha tingut més de 15 versions.

  28/09/2013.
  Banner CCOO-Policia

  Banner CCOO-Policia

  I no ha estat fruit d'una negociació amb els agents socials implicats, sinó més bé, estes versions han anat variant en funció dels interessos poc transparents de diferents "lobbies", algunes d'aquestes pressions han aconseguit fins i tot l'aparició en la proposta del Govern d'articles nous complets que modifiquen molt substancialment lleis com l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

  I en el cas de la policia?

  Doncs una cosa sospitosament tan greu com que l'art. 25 febrer. de la Llei 7/85 que tenia com a competència municipal en l'apartat a) i b) la seguretat en espais públics i l'ordenació del trànsit, dos conceptes molt amplis que garantien l'assumpció de responsabilitats de tot tipus en aquestes matèries i que ara desapareixen.

  I això quan en paral·lel se sap que es va a reformar la Llei de seguretat privada, la Llei de Seguretat Viària i es pretén abordar una llei estatal de Policia Local.

  Que la Seguretat en els espais públics és un important provocat que volen portar les empreses de seguretat privada és de tots conegut.

  Que la Seguretat en els espais públics és un important mos que volen portar les empreses de seguretat privada és de tots conegut. Que el trànsit produeix un important volum d'ingressos econòmics també.

  Policia Local passa a estar com competència en l'apartat f).

  Ja fa anys que molts ajuntaments clamen per que els lleven els policies, ja que comporten gran part del pressupost municipal i consideren que amb vigilants n'hi hauria prou.

  El risc, en una deriva centralista com l'actual és gran. S'abandona a la pràctica la idea força dels serveis de proximitat a la ciutadania i això només pot anar en contra del servei municipal de seguretat, de policia local.