FSC-CCOO País Valencià | 17 d?abril 2024.

CCOO PV denuncia fins a 10 possibles irregularitats en l'execució de beques convocades per administracions valencianes

  El sindicat exigirà al Govern Valencià les modificacions legislatives necessàries per a evitar l'explotació i precarització de l'ocupació juvenil, que impedisquen la utilització fraudulenta de programes i beques destinats a la inserció laboral de les persones joves.

  26/09/2019.

  CCOO ha denunciat cada cas davant Inspecció de Treball i apunta a una falta de personal (bé per dèficit de llocs de treball, per la no cobertura de vacants, per les limitacions a les OPE, o per la lentitud en la gestió de les ofertes d'ocupació compromeses) com a possible factor detonant.

  Des de la secretaria d'Ocupació i Formació i des de la Federació de Serveis a la Ciutadania "instem a les administracions a no adoptar en cap cas acciones contra les persones becades". La responsabilitat de les denúncies, en tot cas, correspon exclusivament a l'acció del sindicat en defensa d'ocupacions de qualitat per a la joventut.

  No més beques per treball

  Comissions Obreres està desenvolupant una campanya de detecció d'irregularitats en les condicions laborals, relacionades amb les diferents formes de contractació temporal i l'ocultació de la laboralitat. En el marc d'aquest seguiment, el sindicat ha observat que, en molts casos, les beques que es convoquen i atorguen a les persones joves no respecten la jurisprudència ni el marc legal establit.

  El sindicat constata que, en massa ocasions, la falta de personal acaba generant, a més de temporalitat, la utilització d'altres sistemes de vinculació que encobreixen vertaderes relacions laborals de caràcter estructural.

  Després d'analitzar les múltiples convocatòries per a personal becari en la Generalitat Valenciana, CCOO ha formalitzant fins a 10 denúncies davant la Inspecció de Treball d'aquelles que semblen estar encobrint una relació laboral. De fet, han sigut diversos els supòsits denunciats per CCOO que han finalitzat amb reconeixement d'aquesta relació laboral.

  Aquesta va ser la fórmula, ja confirmada per la Inspecció de Treball, després de les comprovacions oportunes a l'Ajuntament d'Alacant, en aquest cas per utilització fraudulenta de programes de foment d'ocupació temporal dirigits a persones joves (EMCUJU, EMPUJU). Així mateix, en relació amb el programa "La Dipu et beca", diverses entitats van utilitzar al personal becari per a la substitució de personal propi. Recentment s'han donat noves resolucions en el mateix sentit en beques de la Diputació de València i en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Per una ocupació de qualitat per a la nostra joventut i la defensa de la classe treballadora

  Mitjançant aquestes actuacions CCOO pretén que les beques, les pràctiques laborals i no laborals se cenyisquen als seus objectius formatius i no es convertisquen en el major nínxol de precarització de la nostra joventut de l'ocupació en les nostres administracions.

  El sindicat considera que les administracions públiques valencianes han de cobrir els seus serveis a la ciutadania amb el personal necessari, en llocs de treball coberts de forma estable. Han de remoure tots els obstacles per a crear els llocs de treball i realitzar les corresponents ofertes públiques d'ocupació que donen l'oportunitat, també a la joventut, d'optar a una ocupació estable en l'administració.