FSC-CCOO País Valencià | 17 d?abril 2024.

CCOO reclamarà la intervenció de Treball si s"utilitza de manera fraudulenta el personal becari en ajuntaments

  El sindicat sol·licita a la Inspecció de Treball la realització d'inspeccions aleatòries en els municipis valencians que s'acullen al programa "La Dipu et Beca", per a aquest estiu. CCOO estarà vigilant perquè no s'utilitze joves becaris i becàries per substituir al personal de plantilla, com ha ocorregut en anteriors edicions.

  10/06/2019.
  Diputació de València.

  Diputació de València.

  La Diputació de València porta oferint en els últims anys un programa per a la incorporació de persones becàries, durant els mesos de juliol i d"agost, en aquells ajuntaments que s'acullen a la campanya "La Dipu et Beca?.

  CCOO adverteix que no permetrà que s'utilitze el personal becari per substituir al personal de plantilla, ja que representaria un minvament en contractació de personal i en la utilització fraudulenta d'aquest personal. CCOO ja va posar en coneixement d'Inspecció de Treball els problemes que aquesta realitat ha causat altres vegades, per la qual cosa sol·licita que es realitzen visites aleatòries a fi de constatar si es produeixen aquests fets. El sindicat apunta que en ocasions s'ha pretés suplantar la necessitat real de personal: substitució de baixes, vacances, permisos, atenció tasques per sobrecàrrega, etc. amb persones becàries.

  CCOO denuncia la indefinició i falta de criteris per part de la Diputació sobre lacomposició de les comissions de baremació i selecció en els ajuntaments, en les quals es constata la participació de polítics i polítiques.

  Així mateix, CCOO posa els seus serveis jurídics a la disposició dels joves i les joves que s'hagen vist afectats i afectades per reclamar la diferència de retribucions que corresponen al lloc de treball realment ocupat, així com les cotitzacions pertinents a la Seguretat Social.

  El passat 4 de juny es va publicar l'extracte de la convocatòria en el BOP i es va concedir un termini de 10 dies perquè les entitats locals s?hi puguen adherir. Una vegada presentada l'adhesió, poden iniciar la convocatòria de beques. El programa preveu la realització de pràctiques en els ajuntaments i destina un pressupost d'1.290.400 d'euros.

  La subvenció que concedeix la Diputació té com a fi sufragar el 80 % de la dotació mensual bruta de la beca a percebre pel becari/ària. A l'efecte d'aquesta convocatòria, s'estableix una dotació bruta mensual de 500 euros per la realització de 20 hores de pràctiques setmanals, als quals s'aplicaran les retencions legals que corresponguen, i en tot cas estan subjectes a la normativa de la Seguretat Social.

  És finançament propi del municipi el restant 20 % de la dotació bruta mensual, així com les despeses socials que puguen correspondre en compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat Social.