FSC-CCOO País Valencià | 29 de febrer 2024.

CCOO i UGT reclamen un cap de recursos humans que organitze les relacions laborals de l'empresa

  Els excesos de jornada i horaris que no compleixen amb la normativa de l"Estatut de Treballadors, principals preocupacions per a la plantilla. Els sindicats s"han reunit amb els treballadors i les treballadores d?À punt Media per a recollir les seues reivindicacions laborals.

  25/06/2018.

  La Secretària de la Federació de Serveis d?UGT PV, Lola Navarro i la Secretària d?Acció Sindical de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO PV, Soledad Fernández s?han reunit amb els treballadors i les treballadores d?À punt Media per a recollir les seues principals reivindicacions laborals.

  Les dos dirigents sindicals destaquen que tant la Corporació com la Societat formen part del sector públic instrumental. Som per tant, una entitat pública regida per l?Estatut dels Treballadors. Per a UGT i CCOO, l?acord entre la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i els sindicats més representatius al sector públic és un acord de mínims que cal anar millorant. Per aixó reivindiquen negociar entre d?altres : la relació de lloc de treball, equiparació de les taules salarials, la nocturnitat, la flexibilitat laboral, les jornades de treball, la conciliació de la vida familiar i laboral, la salud al treball.

  Uns acords que s?han de negociar de manera TOTAL i no PARCIAL.

  La falta d?organització i personal d?alguns departaments provoca excesos de jornada i hores extraordinàries. Una situació que pot derivar a que alguns treballadors i treballadores d?À Punt compleixquen el próxim novembre el cómput horari annual.

  Altra de les preocupacions dels treballadors i de les treballadores és l?antigüitat. En la reunió ha quedat palés que NO es pot reclamar els trienis mentre no tinguem un Conveni Col.lectiu.

  Este acord en el que ara s?esta negociant preten recollir els nostres drets com a treballadors i de les treballadores. És el primer pas per arribar a un Conveni Col.lectiu. Però abans cal celebrar eleccions sindicals per a contituir un Comité d?Empresa que negocie el futur conveni.

  La llei arreplega que els candidats i les candidates a membres del Comité d?Empresa han de tenir una antigüitat mínima de 6 mesos. Per tant, seguint este calendari, les eleccions sindicals no seran abans de finals d?enguany. Una data en la que la majoria de treballadors i de treballadores compliran este requisit.

  L?assemblea ha estat aprofitada per les seccions sindicals d?UGT i CCOO d? À Punt Media per a presentar-se als treballadors i a les treballadores.