La guia elaborada pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la GVA recull les al·legacions de CCOO

  El sindicat considera positiu el balanç de la reunió de la Comissió sectorial de Seguretat i Salut de l'àmbit de justícia, administració pública i docent, i considera prioritari l'establiment de plans de contingència que asseguren la seguretat i salut del personal empleat públic i de la ciutadania.

  05/05/2020.
  Web del SPRL de la Generalitat

  Web del SPRL de la Generalitat

  El servei de prevenció del personal propi de la Generalitat ha recollit part de les al·legacions, presentades per les organitzacions sindicals, per a millorar el document guia, que ha de servir de base per a la redacció dels plans de contingència en els centres de treball dels tres sectors de la Generalitat (Funció Pública, Justícia i Personal de Centres Educatius).

  El document base recull, de manera detallada i explicativa: els elements del pla de contingència on es detallen les actuacions a realitzar per cadascun dels agents participants, fins a arribar al mateix empleat públic; la reordenació de l'activitat amb la identificació de totes les situacions del personal, identificació dels recursos materials i condicions de seguretat necessàries; la coordinació de les activitats empresarials, així com la formació i informació necessàries.

  La guia elaborada pel SPRL ha sigut traslladada a les sotssecretaries de les diferents conselleries, que ja estan treballant per a desenvolupar els esborranys que posteriorment elevaran als comités de seguretat i salut per a la seua aprovació. És en aquest òrgan on tindrà lloc la participació de les organitzacions sindicals a través dels seus delegats de prevenció i amb l'assessorament que cadascuna de les parts present per a donar l'aprovat definitiu.

  CCOO considera que la guia és un document positiu que crea un model per a desenvolupar el pla concret en cada centre, d'acord amb les seues característiques. Per tant, ha instat a:

  Disminuir els terminis el màxim possible perquè en els centres de treball es puga dur a terme l'activitat de manera normalitzada, garantint la seguretat i salut, tant de les empleades i empleats públics com de la ciutadania.

  Establir responsabilitats concretes en els plans de contingència, una cosa bàsica de la integració de la prevenció en els nivells jeràrquics, tan horitzontal com vertical, però que no ha sigut freqüent en el desenvolupament de la prevenció en la Generalitat Valenciana.

  Evidenciar les diferències entre les decisions per al conjunt de la ciutadania marcades pel Ministeri de Sanitat i el que s'estableix en la guia per al disseny de la defensa de la salut de les persones treballadores en els àmbits esmentats.

  El document de propostes de CCOO insisteix en urgència d'escometre els plans, perquè la tornada a la normalitat es realitze sota les mesures preventives de caràcter col·lectiu, dissenyades per a garantir la seguretat i la salut. Únicament quan aquestes no cobrisquen la seguretat haurien d'utilitzar-se equips de prevenció individual. Fins i tot s'ha arribat a valorar alguns riscos dels EPI mal utilitzats.

  La Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO PV sosté que el primer és realitzar els plans i adoptar les mesures preventives necessàries i després la tornada als centres i llocs de treball i, per tant, el disseny dels plans que s'elaboren en cada conselleria serà fonamental.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.